Coronamaatregelen

De Meeuwen heeft een aantal aanpassingen gedaan ten opzichte van wat je van ons gewend bent. Doel daarbij is dat iedereen gezond blijft en dat we alles zo veilig mogelijk hebben geregeld. We willen iedereen met klem vragen zich hieraan te houden. Als basis gelden natuurlijk de regels van het RIVM, NOC-NSF en van de Nevobo.

— deze pagina is een levend document en wordt nog verder aangevuld — 
laatste update: 07-10-2020 19:02

Plattegrond Sporthal Quicksilver S

Voor en tijdens de wedstrijd

 • We vragen alle teams van De Meeuwen en onze gasten om thuis het digitaal wedstrijdformulier (DWF) in te vullen. Dit vergt voorbereiding door het wedstrijdsecretariaat van je vereniging. Vraag het wedstrijdsecretariaat van je vereniging daarom het DWF voor te vullen met de juiste spelers en rugnummers! Zo voorkomen we lange wachttijden bij de wedstrijdleiding waarbij afstand houden lastig is!
 • Er wordt niet van speelhelft gewisseld tijdens de wedstrijd. Dit voorkomt beweging en de bank hoeft niet steeds gereinigd te worden. 
 • Reinig de bank na de wedstrijd met reinigingsdoekjes die op de bank liggen. 

 Wedstrijden en omkleden

 • We vragen alle teams van De Meeuwen en onze gasten om thuis om te kleden en te douchen. De kleedkamers zijn wel open en hebben een maximum aantal personen per ruimte, deze staat op de deur. De plekken waar je je mag omkleden zijn aangegeven met tape
 • We vragen wachtende teams en scheidsrechters om zoveel mogelijk evenredig te verdelen over de tribune en de twee materialenhokken achter de velden. Er is niet genoeg ruimte om op 1,5e meter te wachten als er 6 grote teams tegelijk wachten. Kijk van te voren goed of er ruimte is, zo niet; blijf dan in de kleedkamer, in de kantine of buiten. We weten dat het niet ideaal is, maar meer ruimte is er niet. 

Toegang tot de hal voor teams

 • Wij verzoeken bezoekende teams zich te melden bij de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding is toegankelijk via de hoofdingang van de hal. Zie de plattegrond aan het einde van het document.
 • De wedstrijdleiding wijst de teams een kleedkamer toe.
 • De hal is toegankelijk via de deuren aan de zijkanten. Ook dit wordt op de plattegrond aangegeven. Bij binnenkomst wordt in de gangen aangegeven hoe de kleedkamers te bereiken zijn.
 • Teams van De Meeuwen wordt verzocht aangekleed naar de hal te komen en op de tribune de zaalschoenen aan te trekken.
 • Van elk team mogen alleen de spelers en coach de hal betreden. Bij jeugdspelers mogen chauffeurs ook naar binnen. 
 • De gangen zijn smal. Probeer zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden en loop zoveel mogelijk aan de rechter kant van de gang.

Toegang tot de hal voor scheidsrechters

 • Wij verzoeken scheidsrechters zich te melden bij de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding is toegankelijk via de hoofdingang van de hal. Zie de plattegrond aan het einde van het document.
 • De scheidsrechterskleedkamers zijn door 1 scheidsrechter tegelijk te gebruiken.

Publiek

 • Publiek is niet toegestaan. Het is in onze sporthal simpelweg onmogelijk, de ruimte is te klein. We hebben de tribune nodig om wachtende teams een plek te geven. 
 • Chauffeurs van bezoekende jeugdteams hebben wel toegang tot de hal. Hen wordt verzocht plaats te nemen op de bank van het betreffende team. Met inachtneming van 1,5 meter afstand tot andere volwassenen. Buitenschoenen mogen niet aan op de zaalvloer. Er geldt een maximum van 3 chauffeurs per team.
 • We bieden als alternatief bij de senioren per veld een videostream aan die bekeken kan worden. Deze wordt alleen aangezet als alle spelers op het veld daar akkoord mee gaan, anders staat hij uit. Jeugdwedstrijden worden niet uitgezonden. 

Kantine

 • De kantine is gesloten.

Overige maatregelen

 • Wij vragen scheidsrechters om gebruik te maken van door De Meeuwen beschikbaar gestelde knijpfluiten in plaats van een fluit die in de mond gaat. We verzoeken scheidsrechters met klem die te gebruiken. 
 • Er zijn voldoende schoonmaakdoekjes beschikbaar voor het schoonmaken van ballen, banken, etc. 
 • Er is ontsmettende handgel aanwezig. 

Nu je hier toch bent, waarom doe je niet gratis 3 keer met ons mee?

Geen zorgen – je mag 3 keer gratis meedoen en je betaalt niet tot je een definitieve aanmelding instuurt. 

Nieuw bij De Meeuwen: flexibel volleybal met Open™!