Sponsorcommissie

E-mail: sponsorcommissie@demeeuwen.net
Leden:
Annelies de Noord, Cathy de Ruiter, Klary Marsman, Arwina Cruiming, Marieke Bouwman, Brenda Akkerman, Esther Strating, Margriet Kleefstra, Jiska Wierenga

Sponsorinkomsten zijn voor onze vereniging een onmisbaar bron van inkomsten. Het werven van sponsors en het onderhouden van de sponsorcontacten is de verantwoordelijkheid van de sponsorcommissie. De sponsorcommissie benadert actief bedrijven die als mogelijke sponsor of adverteerder kunnen optreden voor De Meeuwen Zuidhorn.

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het werven en beheren van de sponsors van de vereniging. Hier komen veel werkzaamheden bij kijken die niet door één persoon alleen gedaan kunnen worden. De commissie bestaat uit een voorzitter en enkele acquisiteurs. De taken van de sponsor commissie bestaan uit:
• Het leggen en onderhouden van contacten met sponsoren.
• Archiveren van sponsorcontracten tbv de penningmeester.
• Afsluiten van nieuwe contracten of tijdig bestaande contracten verlengen.
• Toezicht houden en zorg dragen voor afspraken die voortvloeien uit sponsorcontracten.
• Opstellen en onderhouden van een sponsor-beleidsplan en jaarplan.
• Introduceren nieuwe sponsorinitiatieven en nieuwsvoorziening naar sponsors.