Wedstrijdsecretariaat

E-mail: wedstrijdsecretariaat@demeeuwen.net

Leden: Linda Wijma (wedstrijdzaken ABC-jeugd en senioren), Peter Mekel (wedstrijdzaken ABC-jeugd en senioren), Karin Oppewal (wedstrijdzaken ABC-jeugd)

 

Het wedstrijdsecretariaat draagt zorg voor de organisatie rond thuiswedstrijden en is aanspreekpunt voor de Nevobo en andere verenigingen aangaande wedstrijdzaken.

 

Voorbereiding op het seizoen

Communicatie met de Nevobo:

Het wedstrijdsecretariaat is door de Nevobo geautoriseerd om op de site van de bond (https://www.nevobo.nl) gegevens in te voeren met betrekking tot competitiezaken:

 • Opgave van de teams en het niveau (de klasse) waarop ze gaan spelen.
 • Opgave van de zaalindeling tijdens thuiswedstrijden: de speeltijden van de teams en de speelvelden opgeven.
 • Opgave van de spelers en coaches per team.
 • Bovenstaande informatie hiervoor wordt aangeleverd door de Technische en Jeugdcommissie.

Communicatie binnen De Meeuwen:

 • Opstellen van een zaalwachtrooster voor de thuisdagen, hierbij rekening houdend met de teamgroottes zodat de belasting per lid ongeveer gelijk is.
 • Het zaalwachtrooster doorgeven aan de teams en de ouders die de zaalwacht voor de ochtend verzorgen.

 

Tijdens het seizoen

Wedstrijddagen thuis:

 • Op basis van het zaalwachtrooster en de scheidsrechtersindeling (aangeleverd door de scheidsrechterscoördinator) voor de afzonderlijke thuisdagen een halrooster opstellen. Dit halrooster wordt in de week voorafgaand aan de thuisdag gemaild naar de beheerder van de sporthal. Ook wordt het halrooster voor de zaalwacht klaargelegd in het ‘hokje’ voor de zaalwacht.
 • Gekoppeld aan het halrooster worden eigen wedstrijdformulieren ten behoeve van de registratie in het Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) gemaakt.
 • Zorgdragen voor de faciliteiten voor het soepel laten verlopen van de wedstrijden tijdens de thuisdagen. Het gaat hier om laptops/telefoons/tablet ten behoeve van het gebruik van het DWF.
 • Zorgdragen voor een korte instructie voor het gebruik van het DWF zodat het DWF zonder problemen door iedereen gebruikt kan worden.

Communicatie met andere verenigingen/Nevobo:

 • Het wedstrijdsecretariaat is aanspreekpunt voor het verplaatsen van wedstrijden en het inplannen van nog niet in het programma opgenomen wedstrijden.
 • Wordt een verzoek tot verplaatsing vanuit De Meeuwen gedaan, dan wordt contact opgenomen met het wedstrijdsecretariaat van de vereniging van het team waaraan het verzoek gedaan wordt.
 • Komt het verzoek van extern, dan wordt het verzoek doorgegeven aan het betreffende team van de Meeuwen. Het antwoord wordt doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat van waaruit het verzoek is binnengekomen.
 • Is er overeenstemming over het verplaatsen van de wedstrijd dan moet dit verwerkt worden op de site van de bond:
 • Bij een verzoek vanuit De Meeuwen wordt de nieuwe speeldatum en -tijd als voorstel ingevoerd. Dit voorstel moet door het wedstrijdsecretariaat van de tegenstander goedgekeurd worden.
 • Is het verzoek door een andere vereniging gedaan, dan wordt het voorstel door het wedstrijdsecretariaat van deze vereniging ingevoerd en geeft het wedstrijdsecretariaat van De Meeuwen goedkeuring.
 • Soms wordt zonder vooroverleg een voorstel tot wijziging ingevoerd op de site van de Nevobo. Dit voorstel wordt dan in overleg met het betreffende team van De Meeuwen goed- of afgekeurd. De communicatie verloopt dan alleen via de site van de Nevobo.