Bestuur

Voorzitter: Floris Schakelaar, hetbestuur[at]demeeuwen.net
Penningmeester: Oege Mollema, penningmeester[at]demeeuwen.net
Secretaris: Peter Mekel, secretaris[at]demeeuwen.net
Lid seniorenzaken: Peter Mekel
Lid jeugdzaken: André Veld, voorzitterjc[at]demeeuwen.net

Wedstrijdsecretariaat

Peter Mekel en Linda Wijma, wedstrijdsecretariaat[at]demeeuwen.net.

Let op: De Meeuwen verplaatst in principe geen thuiswedstrijden. We zien dat teams bij afwezigheid van spelers liever wedstrijden verplaatsen dan zelf vervanging regelen uit andere (meestal lagere) teams. Wij vinden dit niet fair. Bovendien vinden wij het belangrijk om thuiswedstrijden met alle teams op één dag te spelen. Zo is het eenvoudiger om scheidsrechters en vrijwilligers in te zetten.
Daarom is de visie van De Meeuwen dat wij alleen in extreme situaties wedstrijden verplaatsen. Daaronder vallen bijvoorbeeld extreem weer en impactvolle gebeurtenissen binnen teams.

Historie

“De Meeuwen” komt voort uit de gymnastiekvereniging “De Vogels” en is in 1954 opgericht, getuige een verslag van de oprichtingsvergadering:
Op donderdag 4 februari 1954 werd in “‘t Clubhuis” te Zuidhorn (tegenwoordig restaurant Balk) op initiatief van de heren L. Lodewegen, L. van der Werf en T. Zuidhof een vergadering belegd om te komen tot de oprichting van een volleybalclub. Aanwezig waren 16 belangstellenden.

Er werden op de vergadering de volgende besluiten genomen:
Oprichting van een geheel zelfstandige vereniging. Het lag eerst in de bedoeling om zich aan te sluiten bij de gymnastiekvereniging “De Vogels”. Bij mondelinge stemming bleek hiervoor echter geen meerderheid te vinden. De contributie werd voorlopig vastgesteld op f 0,50 p.p. per maand., terwijl ieder lid f 1,- inleggeld moest betalen.De oefenavond zal op iedere dinsdag zijn van 7 tot 11 uur in de sporthal aan het van Starkenborgh kanaal (tegenwoordig gebouw Westergast.)
Over de naam en het tenue van de vereniging volgde discussie, maar een besluit werd niet genomen.

Daarna volgde de verkiezing van het eerste bestuur. De uitslag was als volgt: 14 stemmen voor dhr. Gast, 14 stemmen voor dhr. Middel, 14 stemmen voor dhr. Bol, 2 stemmen voor dhr. Van Slochteren, 1 stem voor dhr. Feenstra en tot slot 1 stem voor dhr. Lodewegen. Als voorzitter werd gekozen dhr. Gast, secretaris werd dhr. Bol en penningmeester dhr. Middel. Dhr. Van der Werf stelde zich belangeloos beschikbaar als trainer.
Het nieuwe bestuur kreeg de opdracht mee een huishoudelijk reglement op te stellen dat op de eerstvolgende ledenvergadering kon worden voorgelegd.

Sinds het voorjaar van 2005 heeft “De Meeuwen” een eigen clublied:
Van het kanaal tot aan Briltil,
van Starkenborgh tot Faan,
daar strijkt de Meeuw zijn vleugels uit
al over ons bestaan.
Al koningen een halve eeuw,
met strijd- en vechtlust van een leeuw.
De koningen uit Groningen
voor eens en altijd Meeuw!

Geschreven, op muziek van het “Het Grönnens Laid”, door Eric Veldwiesch ter gelegenheid van het bereiken van de finale van het ASICS Open Jeugd Kampioenschap voor A-jongens in Nijmegen op 15 april 2005.

Er is weer een hoofdstuk aan onze geschiedenis toegevoegd. Na vele ereplaatsen op nationale jeugdkampioenschappen, en 20 jaar na het nationale kampioenschap van het toenmalige Meisjes C, heeft op 6 juni 2009 Jongens B het Nationale Gesloten Jeugd Kampioenschap gewonnen. En slechts één jaar later is het kunststukje herhaald. Op 29 mei 2010 heeft in Almere, Jongens A het Nationale Gesloten Jeugd Kampioenschap gewonnen. Deze tweede nationale titel in een tijdsbestek van twee jaar is een kroon op het werk van De Meeuwen en haar technische staf.

De Meeuwen is tegenwoordig een algemene volleybalvereniging waar iedereen welkom is om te komen volleyballen. De wedstrijden worden gespeeld in de sporthal van Zuidhorn: Quicksilver S (Sportlaan 1) en de trainingen worden gegeven in de sporthal of in de Bredeschool ‘Noordster’ in Zuidhorn. De leden worden in staat gesteld om op prestatief en op recreatief niveau te volleyballen. Voor “De Meeuwen” is een hechte clubbinding belangrijk. De activiteiten, die “De Meeuwen” naast trainingen en competitievolleybal voor iedereen organiseert, zijn van groot belang voor het in stand houden hiervan.

Opzeggen

Wil je opzeggen bij De Meeuwen? Dat vinden we wel echt jammer! Hopelijk heb je een leuke tijd gehad en als dat niet zo is horen we graag nog even wat we hadden kunnen doen om het wél leuk voor je te maken. Je opzegging kun je mailen naar ledenadministratie[at]demeeuwen.net. Afmeldingen op andere manieren dan via dit e-mailadres kunnen we niet in behandeling nemen, we willen namelijk graag het overzicht houden via dit mailadres.