Cool Moves Volley

Cool Moves Volley (CMV) is de officiële competitievorm die gespeeld wordt door kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Volleybal is best een moeilijke sport, daarom hebben we speciaal voor kinderen een makkelijke manier bedacht om volleybal stapsgewijs aan te leren. Een methode die per niveau uitgaat van wat haalbaar is voor een gemiddeld kind van een bepaalde leeftijd. Via zes verschillende niveaus leren de kinderen, op een leuke manier, stapsgewijs volleyballen. Deze stappen worden 1 voor 1 aangeleerd met als uiteindelijk doel het beheersen van het volleybalspel. Wanneer de jeugd Cool Moves Volley speelt dan is er ook de mogelijkheid om wedstrijden te spelen

Bekijk hier het overzicht van de spelregels van alle niveaus.

De voordelen van Cool Moves Volleybal:

 • Het spel is meer ontwikkeld vanuit de gedachte- en belevingswereld van het jonge kind.
 • Het spel straalt veel beweging en dynamiek uit.
 • Het spel biedt een uitdaging.
 • De vele grondvormen van bewegen wordt spelenderwijs aangeleerd.
 • Het perifeer inzicht en de balbaanherkenning worden al in een vroeg stadium gestimuleerd.
 • De grove basisbewegingen voor het volleybalspel worden op een speelse wijze aangeleerd.
  De kinderen hebben een goed instroomniveau voor het mini-volleybal, niveau 4,5 en 6.
 • Cool Moves volleybal is een volwaardig balspel, dat al in de middengroepen van het basisonderwijs kan worden geïntroduceerd (vanaf groep 3/4). Kinderen ontdekken volleybal op jonge leeftijd.
 • Cool Moves volleybal vormt een basis voor elke balsport.
 • In Nederland is het gebruikelijk dat kinderen, nadat zij op vier- en vijfjarige leeftijd zwemonderwijs gevolgd hebben, een sport gaan kiezen. De volleybalsport heeft met de introductie van circulatievolleybal een spel in handen, dat met succes kan concurreren met andere balsporten vanaf 6 jaar!
 • Waar andere bonden al op zeer jonge leeftijd sporten in competitieverband organiseren, kan nu ook de volleybalsport hetzelfde aanbieden aan hun jongste spelers.
 • Ieder kind kan aan het Cool Moves volleybal deelnemen. Zowel de meer begaafde als ook het motorisch minder ontwikkelde kind. Ieder kind wordt actief betrokken in het spel.
 • Jongens en meisjes kunnen in het Cool Moves volleybal gewoon samenspelen.
 • CMV zijn spelvormen waar kinderen veel, veelzijdig en plezierig bewegen, waar de spelvorm aangepast is aan de ontwikkeling van het kind en waar eenieder gelijke speelkansen geboden worden.